zondag 31 december 2017

Spiegel der natuur


Van de zes romans die de redactie van De Correspondent dit jaar naar eigen zeggen ‘niet kon wegleggen’, dateert er eentje niet van 2017 maar van 2015. ,,Hij verscheen pas dit jaar op mijn radar,” verklaart milieuredacteur Jelmer Mommers. De decembermaand is traditiegetrouw vergeven van lijstjes met ‘de beste boeken’, ‘de beste platen’ enz. van het voorbije jaar. Prettig dus dat het overzicht van De Correspondent meer een anti-lijstje is. Goede literatuur laat zich niet rijmen met een jaaroverzicht. ‘Het proces’ van Kafka was wellicht de beste roman die in 1925 verscheen; die kwalificatie biedt geen enkele meerwaarde. Kafka schreef het al in 1914.
De Correspondent geeft van alle zes een korte bespreking: Uit ‘Het tegenovergestelde van een mens’ van Lieke Marsman – de voorkeur van podcast-redacteur Yelena Schmitz – wordt het volgende citaat ontleend: 
‘We kunnen er niet tegen dat er niemand iets terugzegt, dat we nog altijd geen dieren hebben horen praten. (...) En dus zetten we ons af door al die zwijgende natuur om ons heen te vernietigen, als een wanhopige geliefde die maar niet wordt terug ge-sms’t en het in het café op een zuipen zet.’
Uit ‘An Account of the Decline of the Great Auk, According to One Who Saw It’ van Jessie Greengrass (geen roman maar een verhalenbundel), het boek uit 2015, citeert De Correspondent:  ‘There was something in  their passivity that enraged us … We felt in them a mirror of our sin.’ (Woorden gesproken door een alkenjager). De reuzenalk, een pinguin-achtige vogel, zo’n vijfenzeventig centimeter hoog, is in 1852 uitgestorven. Hij leefde onder meer op Groenland en in Canada. Jagers hebben hem uitgeroeid.
De beide citaten hebben ontegenzeggelijk met elkaar te maken. Ze gaan over de verhouding tussen de mens, de controle-freak die alles naar zijn hand wil zetten, en de natuur, ‘die niets terugzegt’, wat dermate op de zenuwen van de mens werkt dat hij z’n bijl erin zet, of z’n geweer erop richt, of toch op z’n minst: dat hij de boel gaat aanharken of de bladblazer in werking zet. Uiteraard zijn er bepaalde vormen van ‘overlast’, zoals herfstblaadjes waarover je zou kunnen uitglijden, of roeken die vanuit de bomen waarin ze nestelen de auto’s met hun uitwerpselen bevuilen. Natuurnieuws in de krant en op tv heeft veelal betrekking op ‘overlast’ en ‘schade’. Waarop de ‘benadeelde’ niets beters weet te verzinnen dan het geweer erbij te halen. Of het gif. Of de zaag (Roeken mag je bij wet niet vergiftigen of doodschieten, maar je mag wel de bomen omleggen zodat ze er hun nest niet meer in kunnen bouwen).
Ik heb me altijd afgevraagd waarom zoveel mensen zo’n hekel hebben aan die interessante, mooie en fascinerende natuur. Waarom gaat die hekel verder dan wat je met een beetje goede wil nog onder ‘overlast’ kunt scharen?
Een religieuze context is er zeker, zoals door Greengrass aangegeven: de mens als heerser en de natuur als ‘spiegel van onze zonden’. Dáárom moet die vos dood.
En daarnaast de – eveneens antropocentrische – context van ‘gebrek aan liefde’, zoals gesignaleerd door Marsman. Dáárom moeten die blaadjes weg. En zelfs acuut.
De spiegel van onze onvrede. 
Niettemin zullen we het samen met de natuur moeten rooien, anders zingen we het op deze planeet niet lang meer uit. De liefde zal van onze kant moeten komen.


Jaarwisseling der kalkoenen


Zeg, hen.’
‘Ja, haan.’
‘Weet je welke dag het is?’
‘De laatste dag van het jaar.’
‘Precies. Dus we hebben het gered.’
‘Yes!’
‘Thanksgiving en Kerstmis zijn voorbij.’
‘Fijn dat ze Thanksgiving in Nederland niet hebben omarmd zoals Halloween.’
‘Gaat vast nog gebeuren.’
’Ik hoop toch van niet.’
‘Vandaag nog even zien door te komen…
‘… dat vuurwerkgeknal ja, ik word er helemaal leip van.’
‘En dan hebben we weer een jaar overleefd.’
‘Op naar het volgende!’
‘Gelukkig nieuwjaar, hen!’
‘Gelukkig nieuwjaar, haan!’


sander grootendorst © 2017

dinsdag 26 december 2017

zondag 19 november 2017

Bladgoud


Ruisend goud dringt tot diep in zijn wezen
als hij trapt, op zijn fiets, door het land.
Het fluweel van de zon op zijn huid,
in zijn ogen verzadigd gestraal.

Alles heeft hij erover gelezen:
hoe de bodem van klei en van zand
zich verhoudt tot de stam en de kluit,
hoe de herfst gaat van vurig naar kaal,

over de rol van de spechten en mezen,
de processen van boom en van plant.
Maar dat maakt hem nu echt niets meer uit,
hij vergeet het ineens allemaal:

ruisend goud dringt tot diep in zijn wezen.tekst: eke mannink, beeld: sander grootendorst
vlinderwerk © 2017

vrijdag 20 oktober 2017

Links de dijk, rechts de kust


Links de dijk van de Noordoostpolder nabij Zwarte Hoek, rechts de oude Zuiderzeekust. Maar die tijd komt nooit weer. Een tocht over het water van Zwolle naar Zwolle over de IJssel, het Ketelmeer, het Zwarte Meer en het Zwarte Water leert de opvarenden hoezeer het landschap in de loop der eeuwen door mensenhand is getemd.
 Het water is een vijand, je wordt erdoor verzwolgen, maar ook een vriend, die je naar handelspartners aan de Oostzeekust voert. In het Ketelmeer, nog geen tweeënhalve meter diep, bevindt zich een veertig meter dieper depot waarin zwaar verontreinigd slib wordt gestort: het IJsseloog. Het oog van de naald. De mens moet steeds weer maatregelen nemen om zijn eigen schijnbaar winstgevende acties, waarmee hij de aarde – en ten slotte zichzelf –   te gronde kan richten, te herstellen. Het is vaak kantje boord, maar de kwaliteit van het oppervlaktewater is sinds de jaren zeventig tenminste sterk verbeterd.
 In het Ketelmeer en het Zwarte Meer zijn als extraatje voor de natuur met het uitgegraven zand eilanden opgeworpen. Op een ervan broedt de zeearend. We zagen hem niet tijdens de Stentor-vaartocht donderdag. Wel veel aalscholvers en Canadese ganzen. En een ijsvogeltje, maar als gids ben je altijd te laat als je roept en wijst: ijsvogeltje! Want die fluorescerend groenblauwe miniatuur gaat er gewoontegetrouw supersnel vandoor.
 Groen, blauw en grijs zijn de overwegende kleuren tijdens het rondje door deze Delta, dat bijna de vorm heeft van de Griekse letter D, de ∆, waarnaar het fenomeen genoemd is. De Grieken doelden op de Nijldelta en ze kenden allicht de nijlgans, die daar toen ook al moet zijn voorgekomen. Nijlganzen vestigden als ontbrekende schakel tussen de beide delta's donderdag bij herhaling de aandacht op zich. Het zijn zogenoemde exoten, ontsnapt uit gevangenschap, ze horen hier van origine niet thuis.
 Maar wat is van origine? De mensenhand ging zo tekeer dat van al het vroegere weinig heel is gebleven. We zijn zelf onderdeel van de ontwikkelingen die we ondergaan en aansturen. Wel valt te hopen – het onderwerp werd aangekaart door passagiers, vertrouwelingen van het waterrijke open landschap –, dat de roofzuchtige stad Zwolle niet nog verder oprukt in het gebied waar eens de mattenbiesvlechters te keer gingen: zij hielden het landschap open voor een vogel als de bruine kiekendief – die zag ik ook nog in een flits, net benoorden de uit haar voegen gegroeide stad.
 Water en land verhouden zich tot elkaar als lichaam en geest, ze trekken al miljoenen jaren samen op. Er moet evenwicht bestaan, anders loopt het geheid mis. De stad, kort van memorie, kan alleen bestaan in het besef van dat evenwicht.

Sander Grootendorst © 2017donderdag 12 oktober 2017

Sloopers

Het gebouw was dichtgetimmerd, ik heb er nooit in rond kunnen kijken. Vandaag voor het eerst en meteen voor het laatst. Te lezen valt aan de binnenzijde dat vóór de invoering van de spelling-Marchant* een rookverbod werd ingesteld. Een sloopersbedrijf heeft er korte metten mee gemaakt.
*1934


donderdag 28 september 2017

Ida in brons

De Zutphense kunstenaar Helma Schellingerhoudt maakt een bronzen beeld van de dichter Ida Gerhardt (1905-1997). Het wordt medio 2018 geplaatst op de IJsselkade.

Helma Schellingerhoudt zet twee Idaatjes op de grote tafel in haar atelier aan de Marsweg in Zutphen. Ida Gerhardt ten voeten uit, ter grootte van een Oscar. De voorstudies zijn gegoten in polyurethaan, het brons blijft voorbehouden aan het echte beeld. ,,Dat wordt 1,65 meter hoog. Ongeveer de lengte van Ida Gerhardt.”

Even later arriveert burgemeester Annemieke Vermeulen. Met de beeldjes als toepasselijk decor zetten zij en Schellingerhoudt hun handtekening onder de officiële opdracht van de gemeente aan de kunstenaar.

fotograaf Kevin Hagens in actie.

Het plan werd een jaar geleden geboren. Bij zijn aftreden als directievoorzitter van het bedrijf  Reesink vroeg Yvonne van der Houwen (voormalig wethouder) aan Bernard ten Doeschate of hij een ‘startkapitaaltje’ beschikbaar wilde stellen voor een project om Gerhardt ‘duurzaam in Zutphen te verankeren’. 

Krans, een van de initiatiefnemers: ,,Het idee leefde in de stad en ik mocht daar een beetje de spreekbuis van zijn. Hoogleraar Nederlandse letterkunde Marita Mathijsen beklaagde zich er tijdens een lezing in Zutphen over dat er zo weinig beelden zijn van historische figuren. Het lijkt niet bij de Nederlandse cultuur te passen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Fransen. Dat heeft me aan het denken gezet.” Er staat één ander beeld van een dichter (en krijgsman) in Zutphen: Sir Philip Sidney aan de Coehoornsingel.

Schellingerhoudt noemt de opdracht ‘een leuke uitdaging’. Ze maakt haar beelden (meestal alleen hoofden) door met de betreffende personen ‘in gesprek te gaan’. In het geval van Gerhardt kan dat niet lijfelijk. De dichter, die lang in Eefde woonde, overleed twintig jaar geleden in Warnsveld.  Toch heeft Schellingerhoudt het over een gesprek. ,,Het is een andere laag dan alleen maar kijken. Er zijn foto’s van haar, maar die zijn plat. Als beeldhouwer heb je meer nodig om de ruimtelijke vorm te pakken. Elk rimpeltje moet kloppen.”

De bronzen Ida krijgt een plek bij de monding van de Berkel . ,,Niet op een sokkel, maar gewoon, alsof ze wandelt langs de rivier. Als je dat wilt, kun je even naast haar gaan staan.” 

(een korte versie verscheen in de Stentor, 28 september 2017)
© 2017 sander grootendorst

zondag 24 september 2017

Krokodilletranen


Een houten krokodil in Utrecht voelt hoe het is om een dode boom te zijn.


© 2017 sander grootendorst

dinsdag 29 augustus 2017

Burn-out: permafrost

Sonnet aan de inwoners van Siberië & Canada


Ik had nooit zoveel zorgen en nooit zo weinig.
Een fietstocht de stad uit, niet terug vóór de regen,
burn-out-verschijnselen aan mn baas verzwegen,
maagpijn waarover ik mijn gedachten ’s nachts pijnig.

Een schimmel heeft de zelfgemaakte jam bedorven,
dus moeten er boodschappen worden gedaan.
Bij het zaalvoetbal is mijn bril stukgegaan,
met de blik op oneindig ben ik huiswaarts gezworven.

Ik denk dat in minder dan tienduizend dagen
hefboomfondsen dit land overspoelen.
Dan zal ik mij nergens nog veilig voelen.
Mn baas heeft mij tegen die tijd ontslagen.

Maar hoe groot deze zorgen voor mij ook zijn,
in verhouding tot die van u zijn ze klein.


Niet eerder gepubliceerd gedicht uit 2006.
De permafrost ontdooit helaas nog sneller dan toen bekend was:

© 2006/2017 Sander Grootendorst 

zaterdag 19 augustus 2017

Maandruppels


Zoals een insect eitjes afzet op bladeren, heeft een regenbui druppels afgezet op een hekwerk langs de snelweg. Met grote nauwkeurigheid en schijnbaar gevoel voor regelmaat. Gefotografeerd lijken het allemaal witte maansikkeltjes. Eén zonnestraal, één windvlaag, en ze zijn weer verdwenen. Alleen het ogenblik telt. 


© 2017 Sander Grootendorst

zondag 13 augustus 2017

Vakantiedwang


Gedurende de zomer schrijf ik elke zaterdag een natuurcolumn in de Stentor. Toen ik dat begin juni rondvertelde, was een van de meest gehoorde reacties: "Maar dan kun je helemaal niet op vakantie! Hoe moet dat nu?" Toen begreep ik dat er zoiets bestaat als vakantiedwang. Een contradictio in terminis, want vakantie komt van het Latijnse 'vacare' en dat betekent: vrij zijn.
Het is misschien überhaupt een van de meest gestelde vragen, gespreksonderwerpen, het hele jaar door: "Nog vakantieplannen?" (En variaties daarop).
'Vakantiedwang', een veredelde vorm van 'werkdruk'. Een zomerse verplichting.
Voor vakantie hoef je niet per se op reis. Integendeel. Niet per se in de file zuidwaarts te staan op Zwarte Zaterdag en niet per se aan te sluiten in een drie kilometer lange wachtrij voor een balie op Schiphol. Niet per se dagenlang in een staat van opperste verveling aan het strand te bivakkeren in een land waar een hittegolf heerst. Je kunt bijvoorbeeld wel op een erf niet ver van de IJssel de hommels bestuderen die van de blauwe bloemen heen en weer naar hun nest vliegen. Ze dragen speciale tasjes om stuifmeel in te vervoeren. Daarover gaat de aflevering volgende week.


© 2017 Sander Grootendorst

n.a.v. een Facebookbericht van Hans Mellendijk, die schreef over een column van Ann de Craemer in De Morgen.

maandag 7 augustus 2017

Verfijnd spektakel

Het poëziepodium is een vast onderdeel van de Achterhoek Spektakel Toer. Dat podium deelde ik in Ulft met niet de minsten: Kira Wuck uit Amsterdam, met haar indringende licht-absurdistische poëtische teksten, Margót Veldhuizen, stadsdichter van Enschede, met haar in Twente en op Sardinië gewortelde rijke beeldtaal en bandoneonnist annex podiumdier @Jacqueline Edeling uit Den Haag. Zij begeleidde de drie dichters telkens bij één gedicht. In mijn geval voorzag ze het gedicht 'Verdwaald' van de klanken van de concertina. Ik droeg een verkorte versie voor. Het hele gedicht staat in Maatstaf (1988).
Ook op dit podium: het jonge duo – grootheden in spe – Lizzy Ossevoort uit Halle en Baer Traa (gitaar, zang) uit Rotterdam, dat met veel muzikaal gevoel nummers uitvoerde van grootheden als John Mayer en Bonnie Raitt. Eerder verfijnd dan spectaculair. Of beter geformuleerd: spectaculair goed.


© 2017 Sander Grootendorst
foto SG: Hans Mellendijk


zaterdag 5 augustus 2017

Slakkentelweekend


Het jaarlijkse Vlindertelweekend valt vooralsnog in het water. Geen nood, dan maken
we er het Slakkentelweekend van. Op één in de tuin alhier de segrijnslak met drie exemplaren.
And still counting.

© 2017 sander grootendorst

woensdag 2 augustus 2017

Vertraging


Dames, heren en overige reizigers, attentie. De bus heeft enkele jaren vertraging opgelopen.
Excuses voor het ongemak.


Sander Grootendorst © 2017

woensdag 26 juli 2017

Statig


Statig wandelt een ooievaar door een weiland bij Gorssel. Hier verzamelen de vogels zich voor de ophanden zijnde grote trektocht zuidwaarts. Medio augustus vertrekken ze met z'n allen. "Wie geeft daartoe eigenlijk het sein?", vraagt Cees van Doorn zich af.
Morgen meer in @deStentor.

Sander Grootendorst © 2017

maandag 10 juli 2017

StentaureliaDeze zomer elke zaterdag een natuurrubriek in de Stentor.
De eerste aflevering ging over de voorkeur van sommige vlindersoorten voor mest en zweet.
Op de foto een gehakkelde aurelia.Sander Grootendorst © 2017

maandag 26 juni 2017

Eeuwig jongColumn in de Stentor, 26 juni 2017. Voorlopig de laatste. Gedurende de rest van zomer elke zaterdag de rubriek Natuurlijk Sander.

maandag 12 juni 2017

wolkenvlinder


Een nachtvlinder, de variabele spikkelspanner, rust uit op het keukenraam in de wolken.
Spanwijdte: 3,7 centimeter.


sander grootendorst © 2017

dinsdag 6 juni 2017

SorryIn het nummer South Central Rain van R.E.M. zong Michael Stipe: "I'm sorry, I'm sorry." En  Elton John zong ooit: "Sorry seems to be the hardest word." Nog langer geleden Brenda Lee: "I'm sorry, so sorry. Please accept my apology."
Een medley van die drie liedjes nestelde zich gisteren in mijn hoofd, op de fiets onderweg in de avondschemering.
Het viel zo gauw niet te bedenken voor welk specifiek ongemak op een bordje langs de weg excuses werden aangeboden. Misschien voor het feit dat langzaam maar zeker de duisternis inviel?
Er is veel veranderd de afgelopen honderd miljoen jaar, maar het invallen van de duisternis is al die tijd hetzelfde gebleven.
Zou een lantarenpaal het hebben begeven?
Magnifiek was het wolkendek, dat de laatste restjes zonnestralen opving. Voor mijn gevoel moest toch een groter ongemak bedoeld zijn, een existentieel, metafysisch ongemak.
Sorry als ik het verkeerd begrepen mocht hebben.

Sander Grootendorst © 2017


zaterdag 27 mei 2017

Brood, wijn en poëzie

Een dichterlijke fles wijn op een warme voorzomeravond kan geen kwaad. Zolang het niet liederlijk wordt. Staringwijn, vandaag en morgen te koop op landgoed De Wildenborch, waar wordt gevierd dat dichter en landman A.C.W. 250 jaar geleden werd geboren. Er is ook Staringbrood verkrijgbaar, naar een recept uit een kookboek van A.C.W. En vergeet niet te luisteren naar leerlingen van het Staring College, die getalenteerd musiceren en dichten. 

sander grootendorst (c) 2017
donderdag 18 mei 2017

voorjaarsbloem, voorjaarsvlinder

Fluitenkruid, overal aanwezig in mei, ook op landgoed De Wildenborch. Niet zozeer in trek bij dagvlinders, met uitzondering van het landkaartje. Waarvan nu de voorjaarsgeneratie te zien is.
(De zomergeneratie heeft een ander uiterlijk).

© 2017 Sander Grootendorst

dinsdag 16 mei 2017

Geringd in de toren

Filmbeelden van het ringen (en opmeten) van jonge slechtvalken boven in de toren van de Walburgiskerk in Zutphen. Op de foto een van de drie kuikens, en een stukje van de tweede.


© 2017 sander grootendorst | de Stentor

woensdag 10 mei 2017

wijdbeens


deze beuk staat met beide benen op de grond.
hij loopt zelf niet weg, al lijkt hij aanstalten te maken.
je kunt er onderdoor lopen. 

© sander grootendorst

donderdag 13 april 2017

Schone schoenenDoor een internetstoring bij KPN scheelde het weinig of mijn column had vorige week de krant niet gehaald. Een erg klein minirampje vergeleken bij wat er verder zoals in de wereld gebeurt, maar toch. Ik werd herinnerd aan een recent artikel in de Stentor waarin de elektriciteitsbedrijven Alliander en Enexis hun zorg uitspraken over het groeiend tekort aan technici. Het aantal storingen neemt toe en verhelpen duurt steeds langer. ,,De hele elektriciteitssector heeft zeker vierduizend extra technici nodig", zei een woordvoerder. Gaan zitten stampvoeten achter je computer verhelpt niets en (zodra-die weer functioneert) haatmails sturen naar KPN evenmin. Geen technologie zonder technici.Maandag was ik bij de Cleantech Battle in Zutphen, het epicentrum van Cleantech Oost-Nederland. ‘Cleantech battle’ klinkt eigentijdser en spannender dan ‘schone technologie-wedstrijd’, maar het is wel jammer dat het woordje ‘schoon’ afvalt: want de oplossingen die jongeren bedenken om milieu- en daardoor mensvriendelijke technologie te ontwikkelen, zijn van grote schoonheid.
Zo’n idee van Etty Hillesum-scholiere Milou Berends, om hardloopschoenen tot batterij-opladers te promoveren, is niet alleen technologie maar ook kunst. En ik probeerde me het supermooie apparaat voor te stellen dat de uit Deventer afkomstige student Ids Kersten heeft uitgekiend: een fresnel-lens gecombineerd met een zonnecollector als ingenieuze temperatuurregelaar in kascomplexen.
De uiteindelijke winnaar, Pim Duterloo uit Voorst, had iets bedacht tegen lekkages in persluchtleidingen. Ook de technologie lijkt zich langs evolutionaire lijnen te voltrekken: zoals de natuur een plant bijvoorbeeld steeds beter wapent tegen insectenvraat, zo wapent in dit geval Pim die leidingen tegen lekkages.Mijn jongensdroom was het een vliegtuig te ontwerpen, gemaakt van veren. Veren worden tot de meest briljante natuurlijke ‘uitvindingen’ gerekend: zij zorgden ervoor dat de dinosauriërs niet uitstierven maar verder door het leven gingen… als vogels. Vliegtuigen zijn met hun herrie en hun enorme luchtvervuiling onderhand de dinosauriërs onder de menselijke uitvindingen, kortom: een aardige cleantech-uitdaging.

Zo’n lesje in duurzaamheid lijkt me geschikt om de grootste politieke dinosauriërs – zij die nog geloven in fossiele brandstof – op het rechte pad te brengen. Ik geef mijn toekomst graag in de schone handen van slimme studenten.

sander grootendorst / de stentor © 2017

dinsdag 4 april 2017

Zwaluwen


Zoals Jan Curré jaarlijks op de eerste zwaluwen wacht, zo wacht ik jaarlijks op het telefoontje van Jan Curré. Vrijdagochtend belde hij vanuit zijn woning in Klein Dochteren: ,,Mijn vrouw en ik hoorden het ons zo bekende geluid van de zwaluw en we sprongen van blijdschap uit bed.” Twee boerenzwaluwen waren na een lange reis uit Afrika veilig in hun lente- en zomerverblijf teruggekeerd. ,,We hadden er dagenlang naar uitgekeken, het luikje van de deel alvast opengezet en doorzichtig plastic aangebracht.” Dat laatste vanwege de uitwerpselen van de vogels, kleine keerzijde van hun dartele aanwezigheid.
Even later ontving ik, ook al traditiegetrouw, een mailtje van Arend Heideman. Met opnieuw een blijde boodschap: Heden is om elf uur in boerderij Stokkink te Gelselaar de eerste boerenzwaluw van het jaar 2017 verschenen. 
Altijd een plechtig moment.
Ik deelde in de feestvreugde, hoewel ik nog geen zwaluw had gezien. Het was of ik ze  kon horen kwetteren – waarvoor ik als stadsbewoner eerst een eind moet fietsen: boerenzwaluwen, hun naam zegt het al, zijn plattelandsbewoners.
Er was vorige week ook slecht natuurnieuws: de weidevogels staan er zeer beroerd voor. Goed dat de krant het meldt.  Want niet-aanwezigheid – het grote zwijgen van kieviten, grutto’s en leeuweriken – valt veel minder op dan aanwezigheid: ,,Wat moet dat een kakofonie van geluid zijn geweest op het boerenerf vroeger”, zei de Lochemse vogelaar Hans van Hoorn laatst op een stille lentedag.
Over de oorzaken is veel gezegd en geschreven. Het begint er al mee dat je steeds verder moet fietsen om het platteland te bereiken, je ploegt je door nieuwbouwwijken. Het platteland daarachter is zo grootschalig geworden dat weidevogels er nauwelijks nog kunnen overleven. Boeren krijgen de schuld, maar voor hen is het óók een kwestie van overleven. Je kunt moeilijk tegen ze zeggen: hou daar eens mee op. Meer boeren dan je denkt zijn zelf natuurliefhebber, net als die zwaluwmannen. Het probleem zit veel dieper. In de belachelijk lage prijs van een pak melk bijvoorbeeld. En in ondoorzichtige subsidiestromen.
Soms zou je denken: had de mens het geld maar nooit uitgevonden. Dan gingen we dartel door het leven als zwaluwen.


De Stentor, 2 april 2017
© Sander Grootendorst

maandag 27 maart 2017

voorwaarts naar de oorsprong

Slide-gitarist Hamid Reza Behzadian en sopraan Helene Kalisvaart mengden zondagmiddag in Dat Bolwerck Iraanse, West-Europese en Amerikaanse klanken tot een tijdloos geheel. Juist die nieuwe combinatie voerde de toehoorders terug naar de oorsprong van muziek. En die is makkelijk te lokaliseren: de oorsprong van de muziek is, al duizenden jaren, het menselijk hart. En we kregen sterk het gevoel dat dat zo zal blijven.
Het duo luisterde de opening op van een expositie met werk van Editha Verbaan. Daarover later meer.

Dit alles gefilterd in magistraal licht.
https://youtu.be/DHDVQPK02s8sander grootendorst © 2017

maandag 20 maart 2017

filmrecensie
LA LA Land

Stad van sterren, stad van stof
waarvan dromen zijn gemaakt
en films, niet altijd even goed:
dat is geen punt, we doen alsof
een dun verhaaltje ons toch raakt.
Er vloeit een traantje maar geen bloed
in tijdloos vluchtig Hollywood.

[voor Eke, Roos en Marijne]

gezien: Luxor, Zutphen, 19 maart 2017
© Sander Grootendorst

dinsdag 14 maart 2017

het raam


                                                       sander grootendorst © 2017

vrijdag 10 maart 2017

le premier papillon
in het vroege voorjaar is nog weinig nectar voorhanden. vlinders drinken van laag-bij-de-grondse bloemen als blauwe druifjes, krokussen en speenkruid.

foto boven: mannetjescitroenvlinder op klimop (10 maart), waarin hij waarschijnlijk overwinterde.
foto onder: vrouwtjescitroenvlinder op speenkruid (27 maart).
© 2017 sander grootendorstvrijdag 3 maart 2017

tegen de avond
tegen de avond zoekt het zonlicht in het bos een plek voor de nacht


sander grootendorst
© 2017 

maandag 20 februari 2017

Benedendijks

Hoe vaak ben ik al niet over de dijk in Olst gereden, voorbij de Veerweg, richting Zwolle, zonder te weten dat zich benedendijks een klein koninkrijk bevindt? Klein Koninkrijk, zo moet ik het schrijven, met hoofdletters, het is de naam van een gebouw met een ‘huiskamerpodium’. Ik had er wel eens over gelezen, maar nooit het plan opgevat erheen te gaan.
De aanleiding om dat zaterdagavond te doen was dat mijn Amsterdamse broer Martijn een optreden van muzikaal theatergezelschap Flint van mooie beelden en mooi lcht zou voorzien – dat is zijn vak.
De huiskamer bleek er een van fors formaat, de mijne in Zutphen past er een keer of zes in. Hij zat vol, je merkt de laatste tijd steeds vaker dat voorstellingen in kleinere theaters uitverkocht zijn. Het intieme karakter ervan spreekt aan, je bent dichter bij de artiesten, krijgt bijvoorbeeld de informatie door dat contrabassist Ernst Glerum voorafgaand aan het concert bij zijn moeder in Deventer was wezen eten. Ook voor trombonist Wolter Wierbos was Olst een beetje thuiskomen, hij is geboren in Holten. Ze speelden allebei ongelooflijk goed, Glerum ook nog op piano. Ze zorgden voor een nu eens rauwe, dan weer speelse begeleiding van de gedichten van de Zuid-Afrikaanse Antjie Krog, met grote intensiteit voorgedragen door Felix Strategier, die er ook nog bij zong en accordeon speelde. Hij praat Afrikaans zoals een ras-Amsterdammer Amsterdams. Of een ras-Olstenaar Olsts.
Vanuit Klein Koninkrijk werd het publiek meegevoerd naar Zuid-Afrika. Dat verre, zinderende land, waar de effecten van Apartheid nooit geheel zijn uitgebannen, lag opeens een avondje benedendijks. 
Je hoeft niet ver langs de IJssel te reizen om veel van de wereld te weten te komen. We lieten ons door de vier kunstenaars leiden en begrepen opeens meer van jazz: hoe diep die muziek in Afrika geworteld is. En van de kracht van poëtische taal in tijden waarin politieke taal het voor het zeggen heeft.
Krogs poëzie gaat wel óver politiek. Ik ving tekstflarden op zoals: ‘geen sukkel verkrampt vastklampt aan ’t oude parlament’. En ik dacht: in aanloop naar de verkiezingen ga ik nog veel meer theatervoorstellingen bezoeken.

© 2017 Sander Grootendorst / de Stentor

dinsdag 14 februari 2017

Valentijnsdag


Ik ben het hele jaar romanticus
maar niet op 14 februari:
allemaal commerciële bombarie
– volkomen onromantisch dus.© 2017


vrijdag 10 februari 2017

Trump

Deze man raakt snel verbitterd
wanneer zijn ego wordt geraakt
of zijn belang in dubieuze projecten. 
Het toppunt van democratische gekte: 
ze hebben Trump tot president gemaakt

(Een van de gedichten bij de Stentor-Lichtjeswandeling, Radio Kootwijk, 27 december 2016. En toen was-ie nog niet eens geïnaugureerd).

© Sander Grootendorst (tekst)

© de Stentor (beeld)