woensdag 31 december 2014

Oliebollen voor de dieren (1)


De dieren begrijpen niets van het vuurwerk, kruipen weg, vliegen op, pure angst.
Zou je ze het op een of andere manier kunnen uitleggen, zouden ze het nog altijd vreemd vinden. Waarom zou je het aanbreken van een nieuw jaar uitgerekend vieren in de nacht van 31 december op 1 januari?
Als je dat zo nodig wilt, doe het dan op 21 december, de datum waarop de dagen weer beginnen te lengen. of, compromis, met kerst, het feest van het licht dat in de loop der tijd een christelijke invulling kreeg.
Misschien is 21 maart een idee? Dan duren dag en nacht precies even lang. Mooi feestmoment.
Van oliebollen begrijpen de dieren al meer. De restanten van de zelfgebakken lekkernijen strooiden we op 1 januari in de tuin. Zeker als het buiten koud was, en de vetbehoefte onder de vogels groot, aten ze er – de roodborst voorop – hun buikjes van rond.
Misschien gingen ze op den duur wel onthouden wanneer 1 januari er weer aankwam, legden ze, gespitst als ze zijn op voedselaanbod, een verband met dat naargeestige vuurwerk: morgen is er weer licht in de tunnel, dan krijgen we oliebollen.
sander grootendorst
© 2014

maandag 29 december 2014

sneeuwfranje

de sneeuw werd vanuit het zuiden over nederland gedrapeerd. ergens tussen arnhem en zutphen, tussen nijmegen en amsterdam, begon de rafelige franje van de witte deken, het gras schemerde erdoor. totdat, een paar kilometer noordwaarts, de vlokken het gras helemaal niet meer bereikten.
sander grootendorst (c) 2014

donderdag 25 december 2014

spreeuw zingt kerstliedjedeze spreeuw zat vanmorgen een liedje te zingen. het klonk naar lente, maar het was een kerstliedje, gelet op de datum.


sander grootendorst © 2014