maandag 24 september 2012

De helpdesk


De helpdesk kan de computerproblemen op de kantoren niet meer aan. Ik kreeg als werknemer kort na elkaar deze om duistere redenen in het Engels gestelde elektronische mededelingen – alle circa dertien helpdeskmensen die ik aan de lijn heb gehad spraken Nederlands:

1. We are pleased to inform you that your reported Incident has been resolved
2. We want to confirm that Incident INC000000030946 reported by you has been re-opened.

Ondertussen werkt het systeem sinds bijna een week niet meer. En echt perfect heeft het nooit gefunctioneerd. Is dat erg? Nee, dat is helemaal niet erg. Dit bericht is ook niet bedoeld als klacht. Het is fijn om te constateren dat technische systemen haperen; dat verkleint onze afhankelijkheid ervan.

woensdag 12 september 2012

AandachtigheidVlinderwerk tijdens de voorstelling 'Mindfulness avant la lettre' in de Buitensociëteit in Zutphen op zondag 9 september 2012. De afsluiting van het tweedelustrumfeest van het Ida Gerhardt Genootschap. Niet zichtbaar noch hoorbaar achter het instrument: pianist Hugo de Jong.
ⓒ Vlinderwerk

vrijdag 7 september 2012

Lustrum Ida Gerhardtgenootschap


Lustrumfeest voor aanhang Ida Gerhardt

door Mieke Kleinleugenmors
in de Stentor, 5 sep 2012

ZUTPHEN – Het Ida Gerhardtgenoot­schap bestaat tien jaar en dat is al­le reden voor een feestelijke bijeen­komst, meent het bestuur. Ieder­een die het werk van de dichteres weet te waarderen is welkom: zon­dag 9 september om twee uur in de Buitensociëteit in Zutphen.

Een van de sprekers die middag is dichter en classicus Piet Gerbran­dy. Zijn aandeel wordt omschre­ven als: „Het water gaat voorbij. Een persoonlijke lezing van het Het Veerhuis”. Pieta van Beek houdt een diapresentatie met als ti­tel Dingen in herinnering. Ida Ger­hardt herdacht. Na de pauze is het woord aan Mieke Koenen, de do­cent Latijn aan de VU Amsterdam werkt aan de biografie van Ida Ger­hardt. Het Zutphense dichtersduo Vlinderwerk (Sander Grooten­dorst en stadsdichter Erika Man­nink) onderzoekt een aantal facet­ten van het werk van Ida Ger­hardt. Pianist Hugo de Jong bege­leidt Vlinderwerk.

Het Favoriettrio ( Gerlieke Aartsen hobo, Esther van der Ploeg hobo/althobo en Jantine Veenstra fagot) is uitgenodigd de bijeen­komst muzikaal op te luisteren.

Ida Gerhardt (Gorcum 1905-Warnsveld 1997) kreeg pas op latere leeftijd erkenning voor haar gedichten. Haar klassiek vormgegeven poëzie legde het af bij de experimenteel getinte ver­zen van haar tijdgenoten. De om­slag manifesteerde zich in 1979 toen zij de PC Hooftprijs in ont­vangst mocht nemen.

Nadien is de belangstelling voor haar werk alleen maar toegeno­men. Niet in de laatste plaats door de activiteiten van het in 2002 op­gerichte Ida Gerhardtgenootschap, dat nu pakweg tweehonderd dona­teurs telt. „Dat is niet gering”, meent voorzitter Erik Bolle. „Ver­schillende groepen zijn geïnteres­seerd in het werk van Ida Ger­hardt. Wetenschappers die haar in­vloed bestuderen en haar vertalin­gen, maar ook mensen die zo ge­troffen zijn door de vorm en in­houd, dat haar werk voortdurend een inspiratiebron is in hun le­ven.” Het tienjarig bestaan is ook aanleiding voor de presentatie van de jubileumbundel: Bij elke twee­sprong een nieuwe droom met bij­dragen van Willem Jan Otten, An­neke Reitsma, Rudi van der Paardt en Jan van der Vegt.

Zutphen mag zich gelukkig prij­zen met de literaire erfenis, die Ida Gerhardt heeft nagelaten, stelt Bol­le.

„Het is heel plezierig dat burge­meester Arnold Gerritsen de mid­dag bij gaat wonen. Wij zijn trots op het programma en hopen van harte dat het onderwerp leeft en ook opgepakt wordt in de stad.”

Toegang: 15 euro.