maandag 19 maart 2012

Verborgen licht

Eenduidig, letterlijk taalgebruik heeft een nogal intolerante alleenheerschappij verworven en onderwerpt het menselijk denken, voelen en vertrouwen aan een fundamentele onevenwichtigheid. Religiositeit en godsvertrouwen zijn vaak tot moralisme verworden, inzicht en rationaliteit tot rationalisme, verbeelding en levensvreugde tot entertaiment.

De diepmenselijke functie van poëzie en symbolisch denken is daarmee in vergetelheid geraakt.

Kees den Biesen: Dank aan het verborgen licht. De vroegchristelijke poëzie van Efrem de Syriër, 2012 Glane/Losser: Bar Ebroyo Press, blz. 9

woensdag 14 maart 2012

Artikel over Vlinderwerk

bit.ly/ydt37S

donderdag 8 maart 2012

Zutphens daken- en duivenlandschap


Zutphense daken en duiven. Rechts achteraan een roekenkolonie. Herkenbaar pand Beukerstraat 65-67; daarachter de watertoren.
ⓒ sander grootendorst 2012